Chính trị - Kinh tế

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND-UBND quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 20/01/2017 | 18:22

Ngày 14/01, Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND-UBND quận tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Phó chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Vĩnh An - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, các đồng chí Trưởng các ban Đảng Quận ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBND quận và 27 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND - UBND quận.

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ và đổi mới; tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua báo cáo của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND - UBND quận về tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tiếp đó các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Hội CCB quận khóa V chuẩn bị trình Đại hội Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND - UBND quận nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức Chủ tịch Hội CCB cơ quan HĐND-UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình lần thứ VI.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND-UBND quận sẽ tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị Quyết Đảng bộ quận khóa XXV và Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của Hội. Tập thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận sẽ đoàn kết nhất trí đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND - UBND quận nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                          Lương Tuấn Dũng

 Phó trưởng phòng LĐTBXH quận Ba Đình