Chính trị - Kinh tế

Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 3/2
Ngày đăng 03/02/2017 | 17:24

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017). Ngày 3/2/2017, Chi bộ Ban Tuyên giáo, Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy thuộc Đảng bộ cơ quan Dân-Đảng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú thuộc chi bộ đến dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Đảng Quận ủy, Ủy viên Thường vụ, đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng.

Các đồng chí đảng viên được kết nạp dịp này là những đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú, trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đã khẳng định bản thân, có thành tích trong học tập và công tác, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được tổ chức trong không khí trang nghiêm, đúng nguyên tắc, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Công Thành- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân – Đảng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới, đồng thời yêu cầu các chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới tu dưỡng rèn luyện để hết thời gian dự bị được chính thức trong hàng ngũ của Đảng.

Đây là những đồng chí đảng viên mới tăng cường cho đội ngũ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đúng vào dịp mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

BTG