Chính trị - Kinh tế

Phường Đội Cấn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 23/02/2017 | 17:18

Ngày 22/02, Đảng ủy phường Đội Cấn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn cách mạng mới”.

Đồng chí Đào Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình tới dự và phát biểu với hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh phường lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, công tác Cựu chiến binh của phường đã có những bước phát triển mới. Số lượng Cựu chiến binh tham gia hoạt động Hội ngày càng cao, đạt 96%. Hội viên Cựu chiến binh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương. Hàng năm, tỷ lệ hội viên gương mẫu luôn đạt trên 98%, không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật.

Hội CCB phường đã tổ chức gần 25 cuộc tuyên truyền, giáo dục phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các văn bản về công tác cựu chiến binh cho gần 5.000 lượt hội viên. Hàng năm hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 400 triệu đồng; tổ chức tiết kiệm tại chi hội cho hội viên vay không lấy lãi; kịp thời trợ giúp hội viên khó khăn. Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức nói chuyện chuyên đề, gặp mặt nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, hành hương về cội nguồn…

Hải Yến