Chính trị - Kinh tế

Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Ba Đình khóa XVIII
Ngày đăng 20/06/2014 | 00:00

Trong 02 ngày 18-19/6/2014, HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XVIII

Trong 02 ngày 18-19/6/2014, HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XVIII

Qua thảo luận tại tổ về các báo cáo của HĐND - UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, báo cáo thẩm định của hai ban HĐND, báo cáo giải trình của UBND và ý kiến phát biểu của Thường trực Uỷ ban MTTQ quận, HĐND quận ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, sự giám sát của HĐND - UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, qua đó cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đồng thời HĐND quận đã bàn và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, xem xét thảo luận thông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2013 và giao UBND quận công khai quyết toán theo qui định, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của đơn vị thẩm định quyết toán; báo cáo bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2014.

Thông qua kỳ họp lần này, HĐND quận đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Đình và bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Thái là Ủy viên UBND quận. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND đã thảo luận, chất vấn theo 2 chuyên đề về công tác triển khai thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 2014" và công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ tốt công dân, tổ chức trên địa bàn quận Ba Đình.

Tại kỳ họp đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận đã phát biểu ý kiến trao đổi làm rõ thêm công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND trong những tháng cuối năm 2014 đồng thời thể hiện rõ quyết tâm trong điều hành, chỉ đạo của UBND quận để phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Thành phố giao, Nghị quyết HĐND Quận năm 2014.

Hội nghị đã quyết nghị thông qua các nghị quyết tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND quận, bao gồm: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quận Ba Đình năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2013; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014; các Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung cao của các vị đại biểu HĐND quận, sự đóng góp tích cực của các đại biểu, các vị đại diện cử tri, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND - UBND và các phòng, ngành thuộc quận, kỳ họp thứ 10 HĐND quận khoá XVIII đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Nguyễn Dân Huy - Phó Văn phòng HĐND và UBND quận