Chính trị - Kinh tế

Kỳ họp lần thứ 17 BCH Đảng bộ quận thành công tốt đẹp
Ngày đăng 02/07/2014 | 00:00

Ngày 02/7/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) tổ chức kỳ họp lần thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 02/7/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) tổ chức kỳ họp lần thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện các ban của Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, ủy viên UBKT; Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị thuộc quận.

6 tháng đầu năm, với tinh thần quyết liệt, tích cực, chủ động, Quận ủy - HĐND - UBND quận, các cấp ủy đảng cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về tình hình Biển Đông, triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống tụ tập trái pháp luật trong toàn quận. Công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, hoạt động của Văn phòng cấp ủy và các Ban chỉ đạo quận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Quận ủy về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp, đạt kết quả. Tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động tích cực, có hiệu quả và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kinh tế của quận tiếp tục được duy trì, ổn định, thu ngân sách đạt kết quả tốt (71% dự toán giao). Các hoạt động văn hóa xã hội được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường được tăng cường, triển khai thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị" bước đầu có kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính tiếp tục được nâng cao.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, chuyên đề toàn khóa của Thành uỷ, Quận uỷ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng quân sự địa phương, Năm trật tự văn minh đô thị và cải cách hành chính. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020). Lãnh đạo triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư sau khi được kiện toàn, sắp xếp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt NQTW9 (khóa XI) đảm bảo tiến độ, chất lượng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.