Chính trị - Kinh tế

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng 04/07/2014 | 00:00

Ngày 03/7/2014, tại trụ sở cơ quan Quận ủy 25 phố Liễu Giai, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 03/7/2014, tại trụ sở cơ quan Quận ủy 25 phố Liễu Giai, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận ủy, các đồng chí trưởng, phó, chuyên các ban Đảng Quận ủy; Bí thư Đảng ủy, trưởng Ban Tuyên giáo 14 phường; các đồng chí cấp uỷ phụ trách công tác tuyên giáo phòng, ban ngành, đoàn thể thuộc quận và Cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống Tuyên giáo từ quận tới cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy kịp thời chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn; xây dựng và triển khai học tập, quán triệt NQTW8 (khóa XI),...Tập trung tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về tình hình Biển Đông theo sự chỉ đạo của Thành ủy, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào quan điểm, chủ trương và biện pháp giải quyết của Đảng và Nhà nước, không bị các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lôi kéo, kích động tụ tập đông người, có các hành động quá khích, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Quận uỷ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả hệ thống Tuyên giáo đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, hệ thống Tuyên giáo từ quận tới cơ sở cần quan tâm tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đánh giá kết quả triển khai các chương trình, chuyên đề, kế hoạch của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV, các chương trình công tác của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV, kết quả thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 2014", 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của quận. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng về tình hình Biển Đông; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc phát sinh, không để gây thành điểm nóng trên địa bàn quận. Tổ chức học tập, quán triệt NQTW9 (khóa XI) đảm bảo chất lượng, tiến độ gắn với tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

BTG