Chính trị - Kinh tế

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ chín BCH Trung Đảng (khóa XI)
Ngày đăng 11/08/2014 | 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 106 -KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 8/8/2014, tại Hội trường Quận ủy- HĐND- UBND quận, số 25 phố Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thực hiện Kế hoạch số 106 -KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 8/8/2014, tại Hội trường Quận ủy- HĐND- UBND quận, số 25 phố Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy- Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND- lãnh đạo UBND quận; Ủy viên BCH Đảng bộ quận; Trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, TTBDCT quận; Ủy viên Thường trực UBMTTQ, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội CCB, LĐLĐ quận; trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc quận; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng khối vận Đảng ủy 14 phường; cùng dự còn có toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân- Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt quận với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung do báo cáo viên truyền đạt, nghiên cứu kỹ tài liệu, các văn bản của quận, tập trung thảo luận tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên đảm bảo đủ nội dung, thành phần, tiến độ theo quy định của Quận ủy; MTTQ và các đoàn thể tổ chức phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục cải tiến mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại. Sau khi có các chương trình hành động, các TCCS Đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ, có tính khả thi và hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe PGS – Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông– Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bề vững đất nước"; một số chủ trương về xây dựng đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), thời gian tới, Đảng bộ quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Thành ủy và các đề án, kế hoạch đã ban hành, tạo sự đột phá trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và An ninh quốc phòng năm 2014 và các năm tiếp theo.

BTG

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị: