Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014
Ngày đăng 18/08/2014 | 00:00

Sáng 15/8/2014, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình số 180 Trấn Vũ, TTBDCT phối hợp với phòng Thanh tra quận Ba Đình tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo" năm 2014.

Sáng 15/8/2014, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình số 180 Trấn Vũ, TTBDCT phối hợp với phòng Thanh tra quận Ba Đình tổ chức lớp "Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo" năm 2014.

Ông Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã đến dự và phát biểu khai mạc; ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra thành phố đến giảng bài cho lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn còn có hơn 100 học viên là: đại biểu HĐND quận, lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Văn phòng Quận ủy; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc quận; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBMTTQ và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 14 phường.

Lớp tập huấn đã được nghe báo cáo viên giới thiệu Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Thanh tra Nhà nước trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.