Chính trị - Kinh tế

Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 27/03/2017 | 17:05

Ngày 22/3, Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Trung Trực tổ chức Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CCB phường lần thứ VI đã đề ra. Hội đã phát triển được 56 hội viên, vượt 258% chỉ tiêu giao; giải quyết 42 trường hợp hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ; cấp thẻ BHYT cho 26 đồng chí. Ngoài ra, Hội đã tạo điều kiện cho 66 hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Đến nay nhiều hội viên đã tự chủ được tài chính, không có gia đình cựu chiến binh nghèo. Với kết quả đạt được, nhiều năm liền Hội CCB phường được Quận hội đánh giá là “Đơn vị cơ sở Hội CCB Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí trong; bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội CCB quận lần thứ VI; bầu ông Nguyễn Lê Mạnh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB phường Nguyễn Trung Trực nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dương Thị Thu Huyền  - Cán bộ VHTT