Chính trị - Kinh tế

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Kim Mã, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 27/04/2017 | 09:35

Ngày 23/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Kim Mã tổ chức Đại hội XII nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham gia của 80 đại biểu chính thức.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đoàn phường; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình nhiệm kỳ 2017- 2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Kim Mã có bước phát triển mới, góp phần động viên đoàn viên thanh niên thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường. 5 năm qua, lực lượng Đoàn được quan tâm phát triển, đã kết nạp 39 đoàn viên mới; giới thiệu kết nạp Đảng cho 29 đoàn viên ưu tú. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đoàn như: Tham gia xây dựng 20 công trình phần việc thanh niên; hiến máu tình nguyện; tạo điều kiện cho 6 đoàn viên vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XII, với 13 chỉ tiêu cơ bản và 8 nhóm giải pháp chủ yếu với khẩu hiệu hành động xuyên suốt cả nhiệm kỳ đó là: “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng phường Kim Mã và quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn khóa XII gồm 15 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Nguyễn Thanh Bền