Chính trị - Kinh tế

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ngày đăng 30/05/2017 | 11:09

Ngày 30/5/2017, tại hội trường trụ sở Quận ủy-HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quận.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) do báo cáo viên truyền đạt. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Đình Hoằng - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo-Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến những nội dung cơ bản  của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .

Thông qua việc phổ biến, quán triệt nhanh giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nắm vững các nội dung trong Nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

BTG