Chính trị - Kinh tế

Đảng bộ phường Đội Cấn tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quý 1/2018
Ngày đăng 17/04/2018 | 14:22

Ngày 15/4, Đảng ủy phường Đội Cấn tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế quý 1/2018 và học tập Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Văn Tiến Bằng – Trưởng phòng Báo cáo viên Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương làm báo cáo viên của hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường đã được cung cấp thêm các thông tin về hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị diễn ra trong nước và quốc tế thời gian qua, đặc biệt là các vấn đề trong nước được dư luận quan tâm; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân.

Đồng chí báo cáo viên cũng đã làm rõ các nội dung của Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn hiện nay; việc chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hải Yến