Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình: Phát huy vị thế quận trung tâm Thủ đô
Ngày đăng 30/07/2018 | 18:12

(LĐTĐ) Nhìn vào thực tế phát triển của quận Ba Đình trong 10 năm qua đã khẳng định được tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quận nói riêng và của Thủ đô nói chung. Chính vì vậy, trong những năm qua, Quận ủy Ba Đình đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình nhằm nâng cao vai trò của quận ở một vị thế, tầm cao mới, hướng tới mục tiêu văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là một trong những quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

 

 Giữ vững an ninh, quốc phòng

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 và Thành phố có các văn bản chỉ đạo thực hiện, Quận ủy, HĐND, UBND và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 trên tất cả các lĩnh vực gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trong nhiều nhiệm kỳ, Quận ủy Ba Đình đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình 02-CTr/QU giai đoạn 2005 - 2010, Chương trình số 03-CTr/QU giai đoạn 2011 - 2015 và Chương trình số 09-CTr/QU giai đoạn 2015 - 2020 gắn với thực hiện chương trình của Thành uỷ về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đồng thời triển khai, phối hợp có hiệu quả các phương án bảo vệ, góp phần quan trọng đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn quận.

Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về an ninh trật tự, các giải pháp kiềm chế gia tăng tội phạm, tích cực khám phá án đạt kết quả cao. Tỷ lệ khám phá thường án đạt trên 80%, trọng án đạt 100%. Trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Công tác phối hợp, liên kết giữa các lực lượng công an, quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự.Chỉ đạo triển khai có chiều sâu công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng trong các tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Tập trung giải quyết tốt các điểm nóng, bức xúc trong nội bộ nhân dân và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của Trung ương, Thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Toàn quận đã có gần 91.000 lượt người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Hằng năm, hoàn thành 100% các chỉ tiêu tuyển quân bảo đảm chất lượng. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Và những dấu ấn văn hoá - xã hội

Trong những nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn xây dựng và triển khai Chương trình, Chuyên đề về Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được quận Ba Đình quan tâm. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp theo hướng chuẩn hoá. Trang thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp và thay thế hàng năm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn cả 3 cấp là 100%, trong đó trên chuẩn là 85%. Số trường chuẩn quốc gia 25/49 trường đạt tỷ lệ 51%.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 94%. Tỷ lệ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành Trung học cơ sở đạt 99,86%. Duy trì 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Công tác xã hội hóa giáo dục thu được kết quả khả quan, quan tâm tạo điều kiện phát triển giáo dục ngoài công lập.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã và đang được thực hiện tốt. Các trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp để đảm bảo điều kiện hoạt động theo chuẩn. Các chương trình quốc gia về y tế, quân dân y phối hợp đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y dược ngoài công lập.

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 100%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 7,6% xuống còn 6,9% vào năm 2015; 14/14 phường được Thành phố công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - Kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra; công tác truyền thông, vận động, tư vấn kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có nền nếp; nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Chất lượng đời sống văn hoá thông tin được triển khai đồng bộ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đáp ứng yêu cầu thông tin đến người dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với quy mô lớn thu hút đông đảo các lực lượng tham gia; đóng góp tích cực vào các sự kiện văn hoá, thể dục thể thao lớn của Thành phố.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, quản lý di tích, lễ hội. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 89,8%, tỷ lệ tổ dân phố văn hoá đạt 78,2%, tỷ lệ đơn vị văn hóa đạt 82,75%. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển, tỷ lệ người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao đạt 45%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,1%. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho thể thao thành tích cao; đã tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhiều vận động viên cho Thành phố và Quốc gia.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo kịp thời người hưởng chính sách người có công với cách mạng, người hưởng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo. Hàng năm, giới thiệu và giải quyết việc làm cho khoảng 5.870 người (kế hoạch 5.400 - 5.600 người/năm).

Triển khai các dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố luôn được quan tâm. Tăng cường tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, đảm bảo quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất trên cơ sở quy định của pháp luật qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: đường Vành đai 1; ga S9; dự án cống hóa mương,... Tiếp tục tổ chức di chuyển các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội, tạo thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận Ba Đình trong phát triển kinh tế toàn diện, vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặng Văn Tường

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình