Chính trị - Kinh tế

Hà Nội: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Ngày đăng 26/06/2019 | 15:18

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 2251/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp các ngân hàng thương mại và tổ chức liên quan đơn giản hóa các thủ tục thu tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử, xây dựng thêm nhiều kênh, hình thức thanh toán điện tử; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, ưu tiên giải pháp trích nợ tự động, thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán, tạo điều kiện cho các tổ chức, người dân tiếp cận, thanh toán một cách thuận lợi nhất. Những công việc này sẽ hoàn thành trước tháng 12-2019. 

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp EVN Hà Nội tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền điện.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố cũng sẽ được hướng dẫn thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn: Hà Nội mới