Chính trị - Kinh tế

Kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương
Ngày đăng 08/08/2019 | 08:23

Trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ba Đình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác giáo dục QP-AN được thực hiện nền nếp, chất lượng. Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 57%. Toàn quận đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 928 người thuộc đối tượng 4. Đơn vị duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ được giao, duy trì có nền nếp, hiệu quả. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Với những kết quả đạt được, Ban CHQS quận được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc từ năm 2017 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng”. Cán bộ và nhân dân quận Ba Đình được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Ban CHQS quận Ba Đình được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong tham gia bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. UBND quận Ba Đình, Ban CHQS quận Ba Đình khen thưởng 42 lượt tập thể, 103 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban CHQS quận Ba Đình xác định nhiệm vụ tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tập trung tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong LLVT quận với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Ba Đình thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

                                                                                                                                                                                                               Trung tá Luyện Minh Hồng