Chính trị - Kinh tế

Sát sao thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng 09/09/2019 | 08:21

Quý III là quý bản lề năm 2019. UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát saothực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác thu ngân sách trên địa bàn quận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quận đã tổ chức làm việc, gặp gỡ, đối thoại với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bànđể đôn đốc công tác thu hồi nợ đọng thuế. Thu ngân sách nhà nước 07 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận thực hiện 4.886 tỷ/8.386 tỷ đồng, đạt 58,27 % dự toán.Chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận. Công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn được tập trung chỉ đạo.

Quận duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, đặc biệt tại khu vực giải phóng mặt bằng, các điểm sinh hoạt tôn giáo, không để phát sinh phức tạp mới. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án phòng ngừa tội phạm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan Trung ương, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nhà riêng các Đại sứ có trụ sở trên địa bàn quận và các hoạt động văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, thiết thực.Các hoạt động chăm lo đến gia đình chính sách, người có công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chu đáo, đúng quy định.Tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7: Tổ chức Lễ kỷ niệm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019; Tổ chức gặp mặt, tặng quà, trao trợ cấp cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng; Gặp mặt, tặng quà cho 74 đồng chí thương, bệnh binh nặng với số tiền 148 triệu đồng; Điều dưỡng người có công đợt 4 với tổng số 38 người... Kết quả vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1 tỷ 594 triệu, đạt 122,6% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sốt xuất huyết... được kiểm soát nghiêm ngặt.Vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra chuyên ngành thực phẩm trên địa bàn.

Công tác tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo chuẩn bị phục vụ năm học mới 2019 - 2020 được quan tâm chỉ đạo, nhưcông tác duy tu, bảo trì các trường học; mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên; phương án di chuyển các trường học tạm trong thời gian thi công...

Việc thực hiện kỷ cương hành chính tại các đơn vị được quận thực hiện nghiêm túc.Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số về đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội.Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thuộc quận.

Công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm thực hiện.UBND quận đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, quan tâm đặc biệt tới công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thực hiện trong năm 2019. Chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện một số dự án di tích, trường học. Tiếp tục duy trì công tác quản lý trật tự xây dựng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, các công trình phát sinh vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,trật tự đô thị,trật tự công cộng, vệ sinh môi trường đượcUBND quận tăng cường chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế nhất định như: Tiến độ GPMB một số dự án chậm do còn gặp khó khăn, vướng mắc. Công tác duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại một số khu vực, tuyến phố chưa đảm bảo.Vẫn còn một số trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, hiện tượng ùn ứ giao thông còn xuất hiện trên một số tuyến phố trên địa bàn... Một số vụ việc lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được và khắc phục các mặt còn hạn chế, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 là :

1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp, biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, dự toán thu chi ngân sách, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Kế hoạch đầu tư công và Dự toán thu,chi ngân sách quận năm 2020

2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách gắn với công tác quản lý chặt chẽ nguồn thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế... Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán và giải ngân các dự án đã hoàn thành trên địa bàn; đồng thời rà soát, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết để tập trung thực hiện.       

4. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận; Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội.

5. Hoàn thành công tác duy tu, bảo trì, sữa chữa các trường học; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ năm học mới 2019-2020.

6. Duy trì thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương hành chính”, tập trung thực hiện tốt việc rà soát, niêm yết và giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch chung của Thành phố.

7. Thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự công cộng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

8.  Tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì tốt công tác tư pháp, giáo dục và phổ biến pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch thanh tra và duy trì công tác tiếp công dân theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin