Chính trị - Kinh tế

Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa XXV)
Ngày đăng 07/10/2019 | 11:29

Sáng ngày 04/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa XXV) tổ chức kỳ họp lần thứ mười tám để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019; kết quả 01 năm thực hiện Đề án 08-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội”...

Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả Quy chế làm việc, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, kỷ cương hành chính. Tập trung chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 165-KH/TU của Quận ủy. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên các lĩnh vực: tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận... Chủ động sơ kết, tổng kết, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Thành phố. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm, công tác dân vận được thực hiện nền nếp.

Kinh tế của quận ổn định và phát triển, tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 5.672 tỷ đồng, đạt 67,64 % dự toán giao. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.  Chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo quận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố điểm văn minh đô thị. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, toàn quận không để phát sinh dịch bệnh, ngộ độc an toàn thực phẩm; duy trì bền vững chỉ tiêu giảm nghèo. Công tác cải cách hành chính thực hiện hiện hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc so với cùng kỳ, không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính mang tính nhạy cảm, nổi cộm,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đối thoại, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

BTG