Chính trị - Kinh tế

Phường Cống Vị giải thể Chi bộ cơ quan phường
Ngày đăng 09/10/2019 | 13:39

Chiều ngày 7/10, tại hội trường Uỷ ban phường Cống Vị đã diễn ra buổi lễ giải thể Chi bộ cơ quan phường.

Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn cho phù hợp. Đảng uỷ phường Cống Vị đã thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan phường, đưa Đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ địa bàn dân cư nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên.

Tới dự buổi lễ giải thể Chi bộ cơ quan phường, phân công Đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ địa bàn dân cư có đ/c Hồ Thị Mộng Điệp – Phó ban Tổ chức Quận uỷ Ba Đình; đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; đ/c Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ phường, các đồng chí thường trực cơ quan uỷ ban, các Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan phường và đặc biệt là các đồng chí Bí thư Chi bộ 15 địa bàn dân cư trên địa bàn phường.

Ngay khi nhận được hướng dẫn của cấp trên, Thường trực Đảng uỷ phường Cống Vị đã xây dựng kế hoạch về việc giải thể chi bộ cơ quan, đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ địa bàn dân cư. Hiện nay chi bộ cơ quan phường có 16 Đảng viên sinh hoạt. Đại diện Đảng uỷ phường đã trao quyết định phân công chuyển sinh hoạt Đảng cho các cá nhân về Chi bộ 15 địa bàn cư. Việc đưa đảng viên về sinh hoạt ở địa bàn dân cư là phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ của đảng viên không chỉ là tham gia sinh hoạt mà còn góp phần cùng cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Có thể khẳng định, việc giải thể chi bộ cơ quan không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý của Đảng ủy, UBND phường. Tuy nhiên cũng có những khó khăn nhất định đặt ra, đó là khi các chi bộ địa bàn dân cư tổ chức sinh hoạt vào ngày trong tuần làm việc thì các đảng viên sẽ phải đi dự sinh hoạt, vì vậy một số bộ phận như bộ phận “một cửa” sẽ không có cán bộ trực giải quyết công việc của người dân. Đòi hỏi Đảng viên cần chủ động sắp xếp công việc để hài hoà giữa việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và đảm bảo thực hiện trách nhiệm của người Đảng viên.

Việc giải thể chi bộ cơ quan phường và đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ địa bàn dân cư đã được Đảng uỷ phường Cống Vị thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

An Thanh Thảo - VHTT