Chính trị - Kinh tế

Phường Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Đề án số 21 của Thành ủy
Ngày đăng 14/10/2019 | 08:21

Sáng ngày 11/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội tới các đồng chí cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hường, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt và thống nhất quan điểm chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Đề án.  Cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tuy nhiên cũng cần có sự nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, tiến hành từng bước chặt chẽ, thận trọng, không để phát sinh đơn thư phức tạp và tạo thành điểm nóng trên địa bàn. Sau khi sắp xếp, các chức danh không chuyên trách vẫn được bố trí đầy đủ, có người đảm nhiệm và đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Người được bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách có thu nhập tăng thêm và có trách nhiệm hơn trong công việc được giao.

Đối với các vị trí cán bộ không chuyên trách cấp phường: Phường Vĩnh Phúc là phường loại 1, có 9 chức danh không chuyên trách (không có chức danh PCT Hội nông dân), hiện tại đang bố trí 13 người hoạt động không chuyên trách. Theo đề án 21, sẽ sắp xếp bố trí kiêm nhiệm còn 07 người , đảm nhiệm 9 chức danh không chuyên trách, như vậy sẽ cắt giảm 06 người hoạt động không chuyên trách.

Đối với cấpTổ dân phố, thực hiện Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội, theo đó phường sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập từ 32 tổ dân phố xuống còn 22 tổ dân phố. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đề án 21 –ĐA/TU sẽ được thực hiện theo hướng sắp xếp bố trí tối đa 02 người hoạt động không chuyên trách/01 tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 03 chức danh.

Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, các cấp ủy chi bộ, chính quyền cần sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, bám sát yêu cầu và các văn bản hướng dẫn của thành phố và quận để có sự chuẩn bị chu đáo, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền. Làm tốt khâu xây dựng đề án, lựa chọn nhân sự, đảm bảo các bước triển khai thực hiện chắc chắn, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên, đoàn viên, các địa bàn dân cư, tổ dân phố, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường về việc triển khai thực hiện đề án.

Đối với các vị trí thực hiện việc cắt giảm hoặc bố trí kiêm nhiệm, giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách làm tốt công tác tư tưởng, phải hết sức khéo léo, đảm bảo những người đang đảm nhiệm vị trí khi rút khỏi nhiệm vụ và những vị trí được phân công kiêm nhiệm thêm đều hết sức thoải mái và vui vẻ, tạo sự ổn định trong hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm vào cuộc của cả Hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

                                                                                       Ngô Lan