Chính trị - Kinh tế

Gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy
Ngày đăng 14/10/2019 | 08:46

Sáng ngày 12/10, Quận ủy Ba Đình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng về ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Đến dự có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Công Thành -UVTV-Chủ tịch HĐND quận, các đ/c UVTV Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT quận; đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các đồng chí cán bộ, chuyên viên Quận ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Sáu – UVTV Trưởng ban Tuyên giáoQuận ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và ngành kiểm tra của Đảng. Trong những năm qua, các ngành, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của quận đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy  và Quận ủy về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; tham mưu giúp Quận ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ; thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy Đảng và ngành kiểm tra Đảng quận đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy: trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt 6 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Tại chương trình gặp mặt, các đồng chí Lãnh đạo Quận đã tặng hoa chúc mừng các ban Xây dựng Đảng Quận ủy để động viên và thể hiện tình cảm trân trọng, tốt đẹp nhất dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng của Quận.

 

Hải Yến-Ban Dân vận