Chính trị - Kinh tế

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15/10/2019 | 16:58

Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. 

​Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự.

 Dự Hội thảo tại điểm cầu Trung ương (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K'ré, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong thành phố.

 Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây vừa tròn 70 năm; có nội dung rất ngắn gọn, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo, phù hợp với trình độ của cán bộ đảng viên và nhân dân ta nhưng trong đó hàm chứa tầm vóc tư tưởng của một tác phẩm lớn, thể hiện tầm cao trí tuệ, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tác phẩm “Dân vận” được xem là bản “tuyên ngôn”, là “cương lĩnh” ,“kim chỉ nam” về công tác dân vận của Đảng để chúng ta học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia một số tham luận làm sâu sắc thêm một số nội dung, tư tưởng và giá trị cốt lõi tác phẩm Dân vận như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm dân vận; “dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn; tư tưởng dân chủ, dân là chủ qua bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay; vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; quân đội nhân dân Việt Nam- 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Thành uỷ Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, đạt nhiều kết quả tích cực.Cùng với phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận, đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 05-12-2016 “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 6525-QĐ/TU, ngày 25-9-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 2200-QĐ/TU về việc ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Thành phố”.

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Dân vận khéo” được Thành ủy đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu như: Tích cực chỉ đạo, tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố, trong đó có các nội dung về dân vận khéo... Trong 2 nhiệm kỳ (2010-2015, 2015-2020), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố đã đi kiểm tra tại 584 xã, phường, thị trấn (đạt 100%). Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tới từng thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố.Công tác đăng ký và thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và ở cả 3 cấp, từ Thành phố đến cơ sở; nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả tích cực, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “con đường nở hoa”, “tuyến đường không rác”, mô hình “Khu dân cư không tội phạm, tệ nạn và tội phạm ma túy”, “An ninh tự quản trong dòng họ”, “An ninh tự quản trong họ giáo”…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Trong thời gian tới, công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thông qua Hội thảo là dịp để tiếp tục nhận thức và phát triển sâu sắc hơn những di huấn của Người về công tác dân vận về giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, bền vững của tác phẩm Dân vận, đồng thời, nhìn lại công tác dân vận trong 70 năm qua và lời căn dặn của Người, góp phần trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

 

                                                 Hải Yến - Ban Dân vận