Chính trị - Kinh tế

HĐND phường Nguyễn Trung Trực tổ chức kỳ họp bất thường
Ngày đăng 12/11/2019 | 15:18

Ngày 8/11, Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Trung Trực khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 – Kỳ họp bất thường thông qua Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 7 địa bàn dân cư và 19/22 đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 (vắng 03 đại biểu có lý do).

Kỳ họp bất thường này của HĐND phường được tổ chức nhằm thông qua Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, bằng hình biểu quyết dơ tay, HĐND phường Nguyễn Trung Trực khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã nhất trí thông qua Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/10/2019 của UBND phường Nguyễn Trung Trực về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường. Theo đó, UBND phường sẽ thực hiện các bước sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn từ 17 tổ dân phố thành 7 tổ dân phố, mỗi tổ có hơn 250 hộ gia đình. Đề án cũng được đông đảo nhân dân trên địa bàn phường ủng hộ.

Dương Thị Thu Huyền