Chính trị - Kinh tế

Ba Đình: Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn
Ngày đăng 14/11/2019 | 16:46

Thường trực HĐND quận Ba Đình vừa lên kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn quận. Phiên giải trình nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, vai trò quản lý nhà nước của chính quyền quận và phường; sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành để thực hiện tốt các chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, BHTN; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng những chính sách BHXH tự nguyện, BHTN trên địa bàn quận. Qua giải trình, xác định rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHTN của Thành phố và quận giao trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Thường trực HĐND quận sẽ nghe UBND quận; Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình và các phòng Lao động, Thương binh - Xã hội; Tài chính kế hoạch; Chi cục Thuế; Liên đoàn Lao động quận, UBND các phường thuộc quận trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo giải trình công tác quản lý nhà nước đối với BHXH tự nguyện, BHTN năm 2019; công tác phối hợp giữa các phòng, ngành liên quan và chính quyền các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý, tham mưu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao (từ tháng 01/2019 đến hết tháng 09/2019).

Dự kiến phiên giải trình được tổ chức trong thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2019, tại Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND - UBND quận.

Thường trực HĐND quận cũng đã giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND-UBND quận tham mưu nội dung đề cương, câu hỏi, kết luận chất vấn và tài liệu liên quan đến phiên giải trình của Thường trực HĐND quận.

Nguyễn Sơn - VHTT