Chính trị - Kinh tế

Chi cục thuế Ba Đình: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai đồng bộ các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công việc
Ngày đăng 31/12/2019 | 15:23

Năm 2019 là năm quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Quận. Tình hình kinh tế xã hội năm 2019 có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen những khó khăn thách thức nhất định, đặc biệt tình hình SXKD của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên liên tục quyết liệt của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Ba Đình, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành, các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý thuế, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì phát triển hoạt động SXKD và chấp hành tốt của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời với việc triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế của Chi cục Thuế quận Ba Đình, do đó, kết quả công tác thuế năm 2019 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đạt được kết quả thu nêu trên là do trong năm 2019, Chi cục Thuế Ba Đình đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể như sau:

C ông tác tuyên truyền , hỗ trợ Người nộp thuế:

Tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT, tạo điều kiện thuận lợi nhất để NNT trên địa bàn duy trì, ổn định, phát triển hoạt động SXKD, từ đó tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.Thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy và Phòng Văn hóa- Thông tin thực hiện tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách pháp luật thuế mới tới tất cả các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn quận, tới toàn thể nhân dân; Trong năm đã cung cấp trên 55.200 tờ rơi tuyên truyền về chính sách thuế; tổ chức 01 hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến người nộp thuế với sự tham gia của 300 doanh nghiệp, phối hợp tổ chức 03 buổi tập huấn chế độ chính sách về thuế mới hỗ trợ được 10.627 hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp. Hỗ trợ chính sách cho NNT qua điện thoại: 1199 cuộc; Đã hướng dẫn trực tiếp nhanh cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đến trực tiếp tại cơ quan thuế là 898 lượt; Trả lời bằng văn bản: 48 văn bản; Cung cấp thông tin đường dây nóng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách thuế mới. Hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi trong tra cứu hóa đơn trên trang TCT thông qua việc tích gửi 2676 lượt hồ sơ phát hành hóa đơn, trong đó có 2035 lượt hồ sơ là hóa đơn điện tử chiếm gần 80% số lượt hồ sơ phát hành.

Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp tờ khai :

- Công tác quản lý Người nộp thuế (NNT): Thường xuyên  rà soát dữ liệu của Cơ quan Thuế, đối chiếu thực tế về: số NNT được cấp MST, tình trạng NNT, số liệu về NNT ngừng, nghỉ, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh…; Kịp thời đóng mã số thuế của các DN sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản, đảm bảo thông tin doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên. Kết quả, trong  năm 2019, Chi cục Thuế đã thực hiện cấp MST cho 1.234 hộ cá nhân kinh doanh và tiếp nhận phân cấp quản lý 1.671 tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập (tăng 26% so với thực hiện năm 2018).

-Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT. Trong năm 2019, tỷ lệ NNT đã nộp tờ khai đạt trên 97%, trong đó tỷ lệ số NNT nộp tờ khai đúng hạn luôn đạt trên 98%; thường xuyên phối hợp với các Đội kiểm tra thuế rà soát nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp để xử lý hồ sơ khai thuế đã nộp cho doanh nghiệp nộp sai nghĩa vụ thuế, nâng cao chất lượng và số lượng nộp hồ sơ khai thuế. Kết quả xử phạt năm 2019 ước tiến hành xử phạt 1.778 trường hợp với số tiền xử phạt 1,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ xử phạt trên 90%.  

          - Công tác hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách, quy trình và đã kết hợp hoàn thuế với thu nợ thuế. Năm 2019 Chi cục thuế đã thực hiện các thủ tục hoàn thuế GTGT cho 36 hồ sơ hoàn với số tiền thuế đề nghị hoàn là 203 tỷ đồng.

          Tăng cường công tác kiểm tra thuế:

Năm 2019, Chi cục Thuế xác định công tác kiểm tra là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần chống thất thu, khai thác tăng thu NSNN. Đồng thời qua kiểm tra lắng nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc của NNT để tham mưu, đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách tháo gỡ, khuyến khích đầu tư; phân tích phát hiện các rủi ro trước khi tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp; Chú trọng công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

 Công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế: Trong năm 2019, các Đội kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 6,031 lượt tờ khai thuế các loại, kết quả số hồ sơ chấp nhận là  5,452  hồ sơ; số hồ sơ thông báo giải trình: 578 hồ sơ; số hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp là 48 hồ sơ. Số thuế tăng qua kiểm tra tại bàn là  317 triệu đồng, giảm khấu trừ  1,161 triệu đồng và giảm lỗ  3,227 triệu đồng.

Công tác kiểm tra tại trụ sở NNT: Năm 2019 đã hoàn thành: 1.172 QĐ/ kế hoạch được giao 1.108 QĐ đạt 105,7%, số tiền: 88.567 triệu đồng; Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong công tác chống thất thu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, đặc biệt là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Tăng cường công tác quản lý nợ thuế:

Xác định nợ thuế là thách thức của năm 2019, Chi cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Đội thuế, từng công chức được giao nhiệm vụ thu; Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các quy định về đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế: Ban hành 50.367 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp. Ban hành 1050 quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 795 đơn vị với số tiền trên quyết định 100,74 tỷ đồng trong đó có 19 quyết định đối với 11 đơn vị nợ liên quan đến đất với số tiền 28,54 tỷ đồng. Kết quả thu được sau cưỡng chế ước đạt 26,95 tỷ đồng. Ban hành 402 quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng với số tiền trên quyết định ước đạt 206,77 tỷ đồng (trong đó có 2 đơn vị liên quan đến đất với số tiền 12,96 tỷ đồng). Kết quả thu được từ biện pháp này là ước đạt 43,12 tỷ đồng. Thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 504 NNT nợ thuế với số tiền thuế, tiền phạt: 379,05 tỷ đồng.

Tổng số nợ thu được năm 2019 ước đạt 387,02 tỷ đồng, trong đó: Thuế phí: 325,80 tỷ đồng; Các khoản liên quan đến đất 14,04 tỷ đồng; Tiền phạt và chậm nộp: 47,17 tỷ đồng.

Công tác quản lý hộ kinh doanh cá thể:

Tổ chức và thực hiện Quy trình quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh theo Thông tư 92 và Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015. Chi cục thuế đã triển khai công tác quản lý theo đúng chỉ đạo của Cục thuế, công khai minh bạch việc xác định doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh theo đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác rà soát đối tượng, phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương để chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, qua đó đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.  

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế thường xuyên phổ biến, quán triệt về kỷ cương kỷ luật, đạo đức và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đến toàn thể CBCC, đặc biệt là CBCC thường xuyên tiếp xúc với NNTđể tăng cường chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ theo đúng chỉ đạo của ngành. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thông tin qua đường dây nóng: Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi cục luôn chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các Đội thuế về việc chấp hành chính sách chế độ nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sai phạm trong quá trình thực hiện. Công tác tiếp dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nhanh chóng, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ.

Nguyễn Sơn