Chính trị - Kinh tế

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020)
Ngày đăng 28/02/2020 | 08:26

Sáng ngày 27/2/2020, Quận ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam quận long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020) và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong bài diễn văn tại buổi kỷ niệm, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong 90 năm qua. Ngày 17/3/1930, tại ngôi nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập, gồm 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Ngọc Du được phân công làm Bí thư Thành ủy lâm thời.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội được thành lập là kết quả của quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh của những chiến sĩ cách mạng, phải vượt qua và chiến thắng muôn vàn khó khăn, trở ngại và sự khủng bố ác liệt của kẻ thù. Sự kiện lịch sử này có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của Thủ đô và cả nước, là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở Hà Nội, đánh dấu thời kỳ đấu tranh mới của Hà Nội - có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động…

  Tại buổi lễ, đồng chí Tạ Nam Chiến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận cần nghiêm túc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai nghiêm túc Nghị quyết 15 của Thành uỷ Hà Nội; quán triệt nội dung Kế hoạch 165 ngày 15/8/2019 của Quận uỷ ‘về Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình’; thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020; Tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2020”, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo yêu cầu chất lượng và hoàn thành trước thời hạn. Tổ chức gắn biển và đăng ký gắn biển cấp Thành phố các công trình có ý nghĩa vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng,...

Các ý kiến hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của UBMTTQ quận, thế hệ trẻ quận và Đảng ủy phường Điện Biên đã bày tỏ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình hướng về Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI với niềm tin tưởng sâu sắc, đại hội “ Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trí tuệ- Đổi mới” .

Ban Tuyên giáo Quận uỷ