Chính trị - Kinh tế

Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình phấn đấu kết nạp 20 đảng viên mới
Ngày đăng 29/02/2020 | 17:18

Sáng 29-2, Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình hiện có 20 chi bộ trực thuộc, gồm 13 chi bộ cơ quan chuyên môn của quận, 6 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 1 chi bộ đoàn thể xã hội nghề nghiệp; tổng số 228 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng cơ quan kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, Đại hội lần thứ III Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; kết nạp 20 đảng viên mới; hơn 30% phòng, ban trong Đảng bộ được quận, thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hằng năm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, bảo đảm tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%.

Tại đại hội, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến chỉ đạo, Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình tập trung làm tốt một số nội dung: Bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong tập thể Thường trực HĐND và UBND quận cũng như trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phấn đấu không để cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng cơ quan điện tử tiến tới chính quyền điện tử…

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Hà Nội mới