Chính trị - Kinh tế

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 29/02/2020 | 17:23

Trong hai ngày 28, 29/2, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình hiện có 20 chi bộ trực thuộc gồm 13 chi bộ cơ quan chuyên môn của quận, 06 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 01 chi bộ đoàn thể xã hội nghề nghiệp với tổng số 228 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần ‘‘Đoàn kết - chủ động – sáng tạo’’ và phương châm ‘‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả’’, Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thống kê… thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Nhằm phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch công tác của Quận ủy và cấp trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá để thực hiện. Trong đó, hai khâu đột phá được xác định là: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hóa, hết lòng phục vụ nhân dân; Thứ hai, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.

Cùng với đó, Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện như: Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ hàng năm, trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 20 đảng viên mới; Trên 30% các phòng, ban trong Đảng bộ được quận, thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; 100% công đoàn cơ sở đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, trên 98% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan UBND quận là Đảng bộ có vị trí đặc biệt quan trọng của quận, không những có quy mô lớn, mà còn có vai trò quan trọng huy động các lực lượng, các nguồn lực vào việc duy trì sự ổn định và nhịp độ phát triển của Quận, vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, an ninh - quốc phòng. Do đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong tập thể thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận cũng như trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phấn đấu không để cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng cơ quan điện tử tiến tới chính quyền điện tử…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND quận Ba Đình khóa 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với 213/213 phiếu, đồng chí Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận Ba Đình. Các đại biểu cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ cơ quan UBND quận tham dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 26.

Nguy ễn S ơ n