Chính trị - Kinh tế

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xin ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày đăng 10/03/2020 | 16:14

 Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ, Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến.

Việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI có thể góp ý toàn bộ nội dung hay từng phần, từng vấn đề cụ thể, trong đó đề nghị tập trung góp ý vào những nội dung lớn, quan trọng như sau:

1. Về chủ đề: Chủ đề Đại hội như trong dự thảo đã nêu được các thành tố và mục tiêu của nhiệm kỳ chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào? Vì sao?

2.Về phần thứ nhất: Kết quả thực nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đề nghị cho ý kiến về: 

+ Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua (bao gồm cả các số liệu trong bảng phụ lục kèm theo) của Đảng bộ quận đã đầy đủ, phù hợp chưa?

+ Những hạn chế, khuyết điểm đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với tình hình chưa?

+Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan đã đầy đủ và chính xác chưa?

+ Một số kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đã đầy đủ và đúng với thực tiễn của nhiệm kỳ qua chưa?

+ Phần đánh giá chung đã đầy đủ, chính xác chưa, có cần bổ sung gì không?

3. Về phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị cho ý kiến về:

+ Dự báo tình hình và mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Đảng bộ quận 5 năm tới đã phù hợp chưa?

 +Các chỉ tiêu chính, các khâu đột phá đã đầy đủ, phù hợp và mang tính khả thi chưa?

+ Các giải pháp chủ yếu của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đầy đủ, phù hợp chưa? Có cần bổ sung gì không? Vì sao?

 4. Các ý kiến đóng góp, tham gia gửi về:

-Gửi trực tiếp bằng văn bản về: Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình- số 25- Phố Liễu Giai- Quận Ba Đình- Hà Nội

- Hoặc qua hòm thư điện tử:  tuyengiaoqubadinh@gmail.com

5. Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày đăng dự thảo Báo cáo chính trị (06/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020).

 

Nội dung chi tiết báo cáo Chính trị và các phụ lục:

1. Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: xem tại đây.

2. Các phụ lục: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7