Chính trị - Kinh tế

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phòng chống dịch trong tình hình mới
Ngày đăng 16/03/2020 | 15:09

Ngày 12/3, Quận uỷ Ba đình ban hành văn bản số 1221-CV/QU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Quận uỷ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với UBND quận tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thông qua Cổng thông tin điện tử của Quận, tờ rơi, mạng Internet…nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Quận. Tích cực khai thác các lợi thế của mạng Internet trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận nhân dân.

Ban Dân vận Quận uỷ, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, nhất là hệ thống chính trị cơ sở từ tổ dân phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội qua đó tạo sức loan toả giúp mỗi người dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Ban Chỉ đạo 35 quận, Công an quận và các đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Quận uỷ Ba Đình yêu cầu tập trung chú trọng phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, điều trị, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng mắc Covid-19, hạn chế lây lan cộng đồng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt nam trên địa bàn quận, trọng tâm là những người đến từ vùng có dịch, tổ chức sang lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Công tác khai báo, kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu vực cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú, khách sạn cần được thực hiện nghiêm. Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, vật lực để đáp ứng nhu cầu ứng phó với các trường hợp dịch bệnh bùng phát. Có sự phân bổ hợp lý, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly.

Toàn văn Công văn 1221 của Quận uỷ Ba Đình xin xem tại đây:

/documents/3986772/0/1221-CV.QU.signed.pdf/f0a06262-01a4-493f-9aed-ed390d2e2b65

Phòng Văn hoá và Thông tin