Chính trị - Kinh tế

QUẬN ỦY TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930-01/8/2020)
Ngày đăng 31/07/2020 | 10:00

           Ngày 30/7/2020, tại trụ sở Quận ủy, 25 Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).  Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Thường trực Quận ủy – HĐND – UBND quận, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận , Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội,  Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ.

           Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.  Sau khi ra đời (03/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng... Ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Nhìn lại chặng đường vẻ vang 90 năm qua, dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy qua các thời kỳ, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo từ quận tới cơ sở trong những năm qua đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

             Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, ngành Tuyên giáo từ quận tới cơ sở cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân phát huy tính tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu - kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ  XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải đáp những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tuyên giáo “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                                                                 Ban Tuyên giáo Quận ủy