Chính trị - Kinh tế

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ ba
Ngày đăng 05/10/2020 | 14:51

   Sáng ngày 02/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức hội nghị lần thứ ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và thông qua 03 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

    9 tháng năm 2020, mặc dù là địa bàn đầu tiên của Thành phố có ca bệnh Covid 19, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

     Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội 56 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là đại hội điểm của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng theo quy định Điều lệ Đảng, công tác bầu cử được thực hiện bài bản, đúng quy chế. Sau đại hội, Quận ủy đã khẩn trương hoàn thiện 07 chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

    Các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hoàn thành việc kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực phát động các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

    Triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ đề công tác năm của Thành phố và phương châm công tác của quận góp phần hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, hoàn thành sớm và vượt mức 8/28 chỉ tiêu năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 3.320 tỷ đồng, đạt 47% dự toán; Chi ngân sách đạt trên 935 tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán quận giao và đạt 73,3% dự toán Thành phố giao, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đột xuất của quận; trong đó, ước chi dành cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là 7,938 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Chương trình về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Chương trình về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chương trình về Quốc phòng – an ninh và dự thảo Kế hoạch về công tác lãnh đạo cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến-Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục củng cố, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đặc biệt nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau kiện toàn theo Đề án 21 của Thành ủy. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án, có lộ trình và tiến độ cụ thể để tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội đề ra; tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Kịp thời hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc. Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh theo mùa. Đồng chí Bí thư Quận ủy tin tưởng, mặc dù thời gian tới, Quận còn găp nhiều khó khăn , nhưng với ý chí kiên định, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền, với sự đồng thuận của Nhân dân cùng sự vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

                                                     Ban Tuyên giáo QU