Chính trị - Kinh tế

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Ngày đăng 25/01/2021 | 10:14

Trung tâm Hội nghị quốc gia nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII, 1.587 đại biểu có mặt đầy đủ dự phiên họp trù bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

 

                                            Phạm Hải - Trần Thường - Thu Hằng (theo vietnamnet.vn)