Chính trị - Kinh tế

Lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác ở quận Ba Đình
Ngày đăng 16/04/2021 | 15:20

Sáng 16-4, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình Hoàng Ngọc Sáu cho biết, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận; trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ, trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận; kinh tế tăng trưởng ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 10%, tiềm năng và lợi thế của quận được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Quận đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 5 năm qua…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá, quận Ba Đình là một điểm sáng của thành phố Hà Nội trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; lan tỏa có hiệu quả nhiều gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị, thời gian tới quận Ba Đình tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận cần tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 1-9-2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. “Mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị cần tìm tòi những nội dung cụ thể để học tập và làm theo Bác”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Quận Ba Đình cũng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng và việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

lãnh đạo quận Ba Đình trao giấy khen cho các tập thể 

Nhân dịp này, Quận ủy Ba Đình đã khen thưởng 24 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

                                                                                                                             (hanoimoi.com.vn)