|
25/04/2024 - 91 Lượt xem
Ngày 25/4/2024, UBND quận Ba Đình phối hợp với Chi cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường Hà Nội tổ chức Hội nghị về vận động, tuyên truyền an toàn thực phẩm cho sản phẩm nông nghiệp theo...
15/05/2024 - 180 Lượt xem
Chương trình kết nghĩa giữa quận Ba Đình với huyện Điện Biên Đông
18/05/2024 - 132 Lượt xem
Ngày 17/5/2024, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị thẩm định công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, nghề sản xuất các sản phẩm từ cốm, phố Hàng Than và nghề đúc đồng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch.
19/06/2024 - 92 Lượt xem
 Ngày 04/6/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quyết liệt triển...
content:

content:

Thư viện hình ảnh