Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Giải thể chi bộ cơ quan phường Giảng Võ
Ngày đăng 02/10/2019 | 10:47

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Ba Đìnhvềhướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Thực hiện chương trình công tác năm 2019,ngày 01/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giảng Võ đã tổ chức hội nghị với 02 nội dung chính: Công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường, chuyển đảng viên, quần chúng ưu tú về sinh hoạt đảng tại các chi bộ địa bàn dân cư và sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Theo quyết định, kể từ ngày 01-10-2019, Chi bộ Cơ quan phường có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về tổ chức Đảng mới theo đúng quy định, chuyển giao hồ sơ, danh sách 20 đảng viên và 03 quần chúng ưu tú về sinh hoạt tại 14 Chi bộ địa bàn dân cư. Việc giải thể chi bộ cơ quan, đưa đảng viên đương chức về sinh hoạt tại các chi bộ địa bàn dân cư nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh và giám sát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ cơ sở.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tích cao. Đảng bộ và nhân dân gắn bó, xây dựng được khối đại đoàn kết, thống nhất. Trong quý IV, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phường hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

                                                                                          Cao Thắm