Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Trúc Bạch: công bố quyết định giải thể Chi bộ cơ quan phường
Ngày đăng 03/10/2019 | 08:23

Chiều ngày 01/10, Đảng ủy phường Trúc Bạch đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường và sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy –HĐND-UBND-UB MTTQ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đảng viên chi bộ cơ quan phường, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc và trưởng các đoàn thể.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 3 tháng năm 2019; đồng chí Đào Vân Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường, thông báo phân công Đảng viên, quần chúng ưu tú về sinh hoạt tại 08 địa bàn dân cư và thông báo kết quả đánh giá đảng viên chi bộ cơ quan phường 9 tháng năm 2019. Đồng thời hướng dẫn các Bí thư chi bộ thủ tục chuyển, tiếp nhận đảng viên theo đúng Hướng dẫn số 14-HD/BTC TU của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Điều Lệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Đức Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo và yêu cầu các Chi ủy Chi bộ nơi có đảng viên là cán bộ, công chức của phường sinh hoạt tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo quy định, phân công đảng viên kèm cặp giúp đỡ đối với quần chúng ưu tú và tăng cường trao đổi thông tin đối với Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội phường. 

Đồng chí Hoàng Đức Thăng cũng nhấn mạnh đối với đảng viên là cán bộ, công chức phường về sinh hoạt với địa bàn dân cư cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức phường trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân trên địa bàn dân cư với Đảng ủy, Chính quyền phường.

                                                                               

                                                                      Lê Mai Hương - TB BTG ĐU