Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 25/11/2019 | 09:27

Ngày 22/11, Chi bộ 4, trực thuộc Đảng bộ phường Thành Công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đây là chi bộ được Đảng ủy phường Thành Công chọn là Đại hội điểm.

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua 5 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Thành Công đã ghi nhận những thành tích của Chi bộ 4 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để Chi bộ đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kỳ tới.

Công tác bầu ra Chi ủy mới được thực hiện nghiêm túc, trật tự theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Kết quả, Chi ủy của Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí, trong đó, đ/c Nguyễn Trung Tú đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Hoàng Văn Hoạch được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đ/c Phạm Đức Hùng, đ/c Trịnh Đức Long và đ/c Lê Thị Hải là Chi ủy viên.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ 4 đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết thông qua thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ 4 cùng toàn thể đảng viên. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ 4 sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đinh Thu Hương, Công chức VH-XH phường