Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Những chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 31/05/2020 | 01:37

Nhiệm kỳ qua, Quận xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường quản lý và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2015-2020” và chủ đề “Năm trật tự văn minh đô thị”, triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, qua đó, cảnh quan đô thị có sự chuyển biến rõ nét.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được chú trọng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công trình xây dựng, các công trình vi phạm được phát hiện và xử lý. Tỷ lệ cấp Giấy phép xây dựng theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện tốt công tác quản lý theo quy hoạch. Phối hợp với các sở, ngành Thành phố hoàn chỉnh quy hoạch phân khu H1-2. Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc quận phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô, phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng các khu chung cư cũ.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phù hợp tình hình, yêu cầu thực tiễn của Thành phố và bám sát Nghị quyết của Đảng bộ quận. Tổng số kế hoạch vốn là 2.722 tỷ đồng/283 dự án (vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra là 264,3%). Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 121 dự án. Công tác đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện; cơ sở vật chất các trường học, hệ thống công trình văn hóa, thể dục thể thao,…được tăng cường. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng hằng năm, trong đó ưu tiên đầu tư giáo dục - đào tạo, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, tu bổ, tôn tạo các di tích.

Chỉ đạo tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố. Là đơn vị đầu tiên của Thành phố hoàn thành công tác GPMB đường vành đai II; tập trung làm tốt công tác GPMB điểm đất 46 Liễu Giai để xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; cơ bản hoàn thành GPMB dự án bãi đỗ xe ngầm cho cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và ga ngầm S9 tuyến đường sắt đô thị số 3; di chuyển các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D và các dự án trọng điểm khác,… Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp. Tổng số dự án giải phóng mặt bằng đã và đang thực hiện là 60 dự án, diện tích đất thu hồi hơn 55,47 ha, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền 860,903 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, kịp thời thay thế, bổ sung cây xanh; bảo vệ, sử dụng công viên, hồ nước đúng quy định. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Xây dựng và duy trì 05 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị và nhân rộng mô hình trong 14 phường. Thực hiện tốt chuyên đề giải quyết các điểm phức tạp về trật tự đô thị tại địa bàn giáp ranh. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới theo hướng cơ giới hóa; tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào tổng vệ sinh hằng tuần được duy trì; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100%.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình hiện đại, phát triển bền vững.

                                                                         BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY