Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Nhiệm kỳ 2015-2020: Những kết quả nổi bật trong công tác an ninh-quốc phòng
Ngày đăng 31/05/2020 | 01:50

Với vị trí trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia, quận Ba Đình tập trung các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao.

Trên địa bàn quận có nhiều di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long... Quận luôn là địa bàn tập trung chống phá của các thế lực thù địch; là nơi thường xuyên phải giải quyết các vụ việc tập trung, khiếu kiện đông người của nhân dân các địa phương về trụ sở các cơ quan và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố.

Xuất phát từ vị trí đặc thù đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống luôn được Quận quan tâm triển khai. Thực hiện hiệu quả phong trào ”Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chủ động phối hợp với các đơn vị Trung ương, Thành phố trên địa bàn quận  chủ động trong tham gia mưu giải quyết vấn đề; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường,...Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn quận, nổi bật là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Duy trì tỷ lệ phá án hằng năm đạt trên 80%; khám phá trọng án đạt 100%. Tăng cường thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân hằng năm, đảm bảo chất lượng. Công tác bồi dưỡng và giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm với 24 lớp, 2.132 học viên. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quận đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra sự việc đột biến bất ngờ trên địa bàn quận; tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương. Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân; phấn đấu xây dựng quận đi đầu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                 BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY