Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XXVI
Ngày đăng 01/06/2020 | 00:31

Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối quận và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 6, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam- số 1, phố Liễu Giai. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn quận.

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng quận Ba Đình ngày càng ổn định và có bước phát triển mới khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Quận ủy quan tâm lãnh đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực ở các khâu tuyển dụng, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; thực hiện chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ,... Công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được quan tâm triển khai. Phát huy vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kinh tế và có sự tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đạt 38.603 tỷ đồng; phát triển và quản lý trật tự văn minh đô thị, đầu tư phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; các lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên,... Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn.

Với tinh thần và trách nhiệm trước Thành phố, trước Đảng bộ và nhân dân trong quận, các đại biểu chính thức của Đại hội sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, tạo thành sức mạnh để thực hiện toàn diện có kết quả cao nhất, chất lượng tốt nhất các nội dung, chương trình của Đại hội, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận, xứng đáng với sự tin tưởng của Thành phố.

                                                        BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY