Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

NHÂN DÂN BA ĐÌNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XXVI
Ngày đăng 02/06/2020 | 10:59

Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đại hội đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được sự quan tâm sâu sắc và đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận; qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận được đảm bảo. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Ba Đình đang hướng về Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI với niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội.

Một chặng đường mới sắp bắt đầu, Nhân dân Ba Đình tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

                                                                BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY