Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XXVI
Ngày đăng 02/06/2020 | 20:45

Chiều ngày 02 tháng 6, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 1- phố Liễu Giai, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với sự tham dự của 268 đại biểu được triệu tập. Dự và chỉ đạo phiên trù bị có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 2 của Thành ủy Hà Nội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội biểu quyết bầu đoàn chủ tịch

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. 100% đại biểu đã biểu quyết, thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội. Sau đó, Đoàn chủ tịch Đại hội đã phổ biến một số quy định về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã họp tổ, thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đại hội sẽ bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Quận ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 02 đến ngày 04/6; khai mạc vào 7h30 ngày mai 03/6.

Đại hội lần thứ XXVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử anh hùng, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững.

 

                                                                       BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY