Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Ba Đình tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm Thủ đô
Ngày đăng 03/06/2020 | 08:15

Hôm nay, 3-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ba Đình đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXV đề ra... Kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ quận tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục khẳng định vị thế: Ba Đình là trung tâm của Thủ đô Hà Nội về hành chính, chính trị, giáo dục, y tế.

Quận Ba Đình rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ quận. Ảnh: Tạ Quang Hậu

Những bước phát triển toàn diện

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là bảo đảm 3 trụ cột: Giữ vững quốc phòng - an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, giai đoạn 2015-2020, kinh tế quận phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. Trên địa bàn quận hiện có 10.560 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 165.153 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng 10%/năm; góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm của thành phố. Hoạt động chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Với những bước đi có tính đột phá trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh; trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Toàn quận thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99%.

Cùng với đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, giáo dục mũi nhọn phát triển ở mức cao. 100% đội ngũ giáo viên của quận đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 89%. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư bảo đảm theo hướng chuẩn hóa hiện đại, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Toàn bộ các phường trên địa bàn cũng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Quận triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Công tác giảm nghèo về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.

Là địa bàn trọng yếu về an ninh trật tự, quận Ba Đình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Cùng với Thủ đô, quận Ba Đình luôn là điểm đến bình yên được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến.

Yếu tố quyết định làm nên những thành tựu của quận Ba Đình trong nhiệm kỳ qua là do quận làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại; công tác nội chính phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được quan tâm triển khai hiệu quả... 

Chiều 2-6, Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên trù bị. Tham dự có 268 đại biểu chính thức. Tại phiên trù bị, 100% đại biểu dự đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của đại hội...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tá Phan Tử Lăng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy.

Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng khích lệ, được Trung ương, thành phố đánh giá cao. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm hành chính - chính trị, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về giáo dục - đào tạo”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, quận xác định 5 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận sẽ tập trung xây dựng và tạo thương hiệu du lịch của địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân... Đồng thời đẩy mạnh 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Theo đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ quận Ba Đình trong giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách...

Tin tưởng rằng, những kết quả tích cực đạt được trong 5 năm qua sẽ là “hành trang” vững chắc để Đảng bộ quận Ba Đình bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với khí thế mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm chính trị, hành chính quốc gia.

Công tác cải cách hành chính được xác định là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ quận Ba Đình. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận "một cửa" quận Ba Đình. Ảnh: Hải Anh

Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

* Hoàn thành và vượt kế hoạch 14/15 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

* Kinh tế tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, trong đó dịch vụ tăng 12,5%, công nghiệp tăng 6,7%/năm.

* Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 10%/năm, đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng.

* Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn đạt 99%.

* Công tác giảm nghèo đạt kết quả cao: Đã giảm toàn bộ 554 hộ nghèo, vượt kế hoạch trước 2 năm.

* Hằng năm, tỷ lệ “gia đình văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đạt tỷ lệ 80%.

* Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025

* Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11%-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó du lịch chiếm 6%.

* Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%.

* Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80%-85%.

* Giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố dưới 0,5%.

* Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%.

* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 giảm xuống dưới 6%.

* Kiểm soát 100% công trình xây dựng; duy trì các tuyến phố văn minh đô thị và nhân rộng trên địa bàn quận.

* 100% rác thải được thu gom trong ngày.

* Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%.

* Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân hằng năm.

* Về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu hằng năm kết nạp 200 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên... 

 Tiến Thành - HaNoimoi