Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Đại hội Đảng bộ quận khóa XXVI- Phiên làm việc buổi chiều ngày 03/6
Ngày đăng 04/06/2020 | 08:24

Căn cứ chương trình Đại hội đã được thông qua, chiều ngày 03/6, các đại biểu tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và báo cáo chính trị, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến thảo luận đều thể hiện sự nhất trí cao dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nội dung đầy đủ, súc tích, bố cục rõ ràng, phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, phản ánh đánh giá khái quát về tình hình đất nước, Thủ đô, quận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao.

Cũng trong buổi chiều ngày 03/6, căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, Đại hội đã thực hiện các quy trình để bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã bầu đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khóa XXV tái cử Bí thư Quận ủy khóa XXVI với tỷ lệ phiếu đạt 99,63%.

Kết thúc phiên làm việc buổi chiều tại hội trường, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (nhiệm kỳ 2020-2025).

                                                                       BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY