Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐẢNG BỘ QUẬN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU
Ngày đăng 04/06/2020 | 08:35

Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, căn cứ tình hình cụ thể của quận, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu chính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể là:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm Chính trị - Hành chính Quốc gia, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về Giáo dục - Đào tạo.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

- Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra sự việc bất ngờ trên địa bàn quận; tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương; phấn đấu xây dựng quận đi đầu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, du lịch và dịch vụ khác. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

- Thực hiện tốt quản lý đô thị theo quy hoạch, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế, xây dựng quận nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của Thành phố về trật tự văn minh đô thị.

- Đưa giáo dục-đào tạo thuộc nhóm đầu của Thành phố.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.                        Xây dựng quận theo mô hình ”Chính quyền đô thị”.

Tầm nhìn đến năm 2030-2031: Năm 2030-2031 (kỷ niệm 70 năm thành lập quận) là quận đi đầu trong các lĩnh vực: ANCT-TTATXH; Giáo dục - Đào tạo; quản lý đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch, xây dựng quận Ba Đình ”Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”  và là nơi đáng sống.

Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó ngành du lịch chiếm 6%.

- Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%

- Giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của Thành phố. Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia: năm 2025 đạt 80-85%.

- Tỷ suất sinh thô duy trì dưới 20/00 hằng năm. Đến năm 2025 duy trì dưới 14,220/00.

- Giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Duy trì tỷ lệ 100% rác thải được thu gom trong ngày.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) đến năm 2025 giảm xuống dưới 6,0% và đến năm 2030 giảm xuống dưới 5,5%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố cuối nhiệm kỳ: 0,5%

- Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 90%; Tổ dân phố văn hóa đạt 85%.

- Kiểm soát 100% công trình xây dựng; duy trì các tuyến phố văn minh đô thị và nhân rộng trên địa bàn quận, phấn đấu xây dựng quận nằm trong nhóm dẫn đầu của Thành phố về trật tự văn minh đô thị.

- Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân hằng năm.

- Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm 200 đảng viên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

Các khâu đột phá

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, công tác quản lý đô thị, tập trung thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đảng bộ quận quyết tâm đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân , quyết tâm xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững, văn minh hiện đại.

                                                        BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY