Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Phường Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường

Ngày đăng 08/10/2019 | 08:38 AM
Sáng ngày 01/10, Đảng ủy phường Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường và sơ kết...

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đổi mới tư duy là yếu tố quyết định thành công

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:26 PM
Từ đại hội VI, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ngày càng đi vào chiều sâu. Trước những vấn đề mới nảy sinh từ cuộc sống, Đảng Cộng sản Việt Nam...

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:21 PM
Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn...

Triển khai thực hiện hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 04/10/2019 | 09:46 AM
Ngày 05/9/2019, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành công văn số 383-CV/QU triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 05/09/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy...

Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/10/2019 | 06:11 PM
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày đăng 03/10/2019 | 05:58 PM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước....

Trúc Bạch: công bố quyết định giải thể Chi bộ cơ quan phường

Ngày đăng 03/10/2019 | 08:23 AM
Chiều ngày 01/10, Đảng ủy phường Trúc Bạch đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường và sơ kết công tác 9...

Giải thể chi bộ cơ quan phường Giảng Võ

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:47 AM
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Ba Đìnhvềhướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Thực hiện chương trình...

Kế hoạch số 165-KH/QU ngày 15/8/2019 của Quận uỷ Ba Đình về tổ chức Đại hội Đảng các cấp quận Ba Đình

Ngày đăng 02/10/2019 | 08:48 AM
Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế  hoạch số 165 về  “Tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba...