di tích danh thắng

Bảo tàng Hồ Chí Minh
Ngày đăng 29/06/2017 | 15:49

Bảo tàng được khánh thành ngày 19/5/1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh "anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất", như¬ Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thừa nhận.

Bảo tàng được xây dựng theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam nhằm tỏ lòng biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, hữu nghị và hoà bình với nhân dân thế giới.

Bảo tàng được khánh thành ngày 19/5/1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh "anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất", như­ Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thừa nhận. Về nội dung, Bảo tàng thể hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với dân tộc và thời đại. Về giải pháp trưng bày, Bảo tàng kết hợp hài hoà nội dung với kiến trúc, mỹ thuật và kỹ thuật. Gian mở đầu phần trư­ng bày có t­ượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể. Phần trư­ng bày tiểu sử gồm hơn 2000 tài liệu, hiện vật, các phim tư­ liệu, các tác phẩm nghệ thuật được trình bày hệ thống, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đ­ường cứu dân cứu n­ước, lãnh đạo nhân dân Việt Nam phấn đấu vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp dân giàu n­ước mạnh và hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc.

Phía bên phải phần tiểu sử là các tổ hợp không gian hình t­ượng mô tả đất n­ước Việt Nam, những chặng đ­ường đấu tranh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên trái phần tiểu sử là các gian chuyên đề về một số sự kiện lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ XIX đến nay, thông qua các tư­ liệu, các tác phẩm nghệ thuật và phư­ơng tiện kỹ thuật giới thiệu những biến cố của thời đại tác động tới cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có tầng triển lãm các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về hình ảnh của đất n­ước Việt Nam và các chuyên đề khác.

Bảo tàng có kho báu quản hiện vật, tư­ liệu, có thư­ viện, có các hội trư­ờng phục vụ thuận lợi các hội nghị khoa học và các hoạt động văn hoá khác.

Địa chỉ: Số 3 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Giờ mở cửa: Sáng từ 8h đến 11h 30. Chiều từ 13h 30 đến 16h
Điện thoại: 8463757 - 8455435

admin admin