Địa điểm nổi tiếng

Nhà Quốc hội
Ngày đăng 29/11/2014 | 00:00

Tòa nhà Quốc hội nằm trên con đường Độc Lập, cửa chính hướng ra đường Độc Lập

Tòa nhà Quốc hội nằm trên con đường Độc Lập, cửa chính hướng ra đường Độc Lập. Xuất phát từ vị thế đại diện cho lợi ích quốc gia, biểu tượng của chủ quyền nhân dân, không gian nghị trường là nơi rất cần đến tính độc lập trong hoạt động của Quốc hội.

Tòa nhà quốc hội là nơi hội tụ ý chí quốc gia, dân tộc, chủ quyền nhân dân, chủ quyền đó tiếp nối từ bao đời nay, trải hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước còn đọng lại ở đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, trên quảng trường Ba Đình hay trong những tầng gạch rêu phong của Hoàng thành Thăng Long.