kết quả tìm kiếm

120191016181116$AcuTest1124.jpg

Publish date  | View count: 0

120191016181112$AcuTestEXIF6096.jpg

Publish date  | View count: 0

Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 16/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đạo tạo quận Ba Đình năm 2019

Publish date 16/10/2019 | 06:01 PM  | View count: 8
Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành...

Thong_bao_so_9.pdf

Publish date  | View count: 6

qdsnv-1660-2019_noi_dung_thi_vong_2.pdf

Publish date  | View count: 6

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích, danh thắng và lễ hội

Publish date 16/10/2019 | 02:01 PM  | View count: 14
Sáng 16/10, UBND quận Ba Đình tổ chức Lớp tập huấn quản lý nhà nước về di tích, danh thắng và lễ hội năm 2019. Đây là hoạt...

Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Publish date 16/10/2019 | 01:43 PM  | View count: 5
Thực hiện việc đẩy mạnh ký kết các“chương trình phúc lợi đoàn viên” trong các cấp công đoàn Thủ đô do LĐLĐ...

120191016030926$fit.txt%3F.jpg

Publish date  | View count: 0

120191016030630$AcuTest7234.jpg

Publish date  | View count: 0

120191016030626$AcuTestEXIF5065.jpg

Publish date  | View count: 0

120191015215339$fit.txt%3F.jpg

Publish date  | View count: 0

120191015215136$AcuTest6275.jpg

Publish date  | View count: 0

120191015215133$AcuTestEXIF1171.jpg

Publish date  | View count: 0