Hành chính công

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao kiến thức khai thác, sử dụng phần mềm kế toán Misa
Publish date 08/05/2012 | 00:00

Vừa qua, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và bồi dưỡng nâng cao kiến thức khai thác, sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Vừa qua, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và bồi dưỡng nâng cao kiến thức khai thác, sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Buổi tập huấn đã thu hút gần 200 học viên tham dự gồm thủ trưởng và kế toán các đơn vị thuộc phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; UBND 14 phường; khối đơn vị sự nghiệp; khối trường THCS, Tiểu học, Mầm non.

Đồng chí La Văn Thịnh- Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản- Bộ Tài chính đã giới thiệu và truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư số 245/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước…

Cũng trong buổi tập huấn các kiến thức nâng cao khai thác, sử dụng phần mềm kế toán Misa đã được truyền đạt tới các học viên nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kế toán của quận.

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu, nắm rõ và thực hiện đúng Luật quản lý tài sản nhà nước, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng quận Ba Đình vững mạnh.

Phòng Tài chính- kế hoạch-Chuyên viên Cồ Như Dũng